Societatea de Psihoterapie Experientiala Romana

Institutul SPER

Echivalări

♦♦♦ Absolvenţii masterelor „Psihodiagnoză, psihoterapie experienţială unificatoare (PEU) şi dezvoltare personală” şi „Evaluarea, consilierea şi psihoterapia copilului, cuplului şi familiei” din cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea din Bucureşti, care doresc obţinerea certificatului de consilier psihologic în cadrul Institutului SPER, pe baza căruia Colegiul Psihologilor din România poate elibera atestatul ce conferă dreptul de liberă practică supervizată în domeniul Consilierii Experienţiale (individuală şi de grup), au de îndeplinit următoarele condiţii:

1. Întocmirea unui dosar care va cuprinde:

 • cerere scrisă de echivalare a orelor parcurse în cadrul masterului
 • curriculum vitae
 • diploma de licenţă şi foaia matricolă/adeverinţă (după caz) – copii xerox
 • diploma de master şi foaia matricolă/adeverinţă (după caz) – copii xerox
 • copie xerox după cartea de identitate
 • copie xerox după certificatul de naştere
 • copie xerox după certificatul de căsătorie (după caz)
 • certificat de sănătate mintală (eliberat de medic psihiatru sau cabinet psihologic de evaluări clinice)

2. Susţinerea interviului de evaluare în faţă comisiei de formatori desemnată de Şcoala SPER. Candidatul va prezenta succint conţinutul tezei sale de disertație. În urma interviului comisia de evaluare propune eliberarea certificatului de consilier psihologic sub supervizare sau recomandă candidatului ore suplimentare de analiză/dezvoltare personală (Stagiul S I) şi/sau de abilitare/formare (Stagiul S II).

3. Încheierea de către solicitant a unui contract de supervizare  cu Şcoala SPER, în regim de 4 h/lună pe o perioadă de minimum 1 an  (minim 60 ore), în condiţiile stipulate de normele de aplicare ale legii nr. 213/2004 și normele comisiei de Psihologie Clinică şi Psihoterapie

 

Termenul pentru depunerea dosarului de echivalare este de cel mult 2 ani de la absolvirea programului de master.

 

♦♦♦ Absolvenţii masterului de „Psihologie clinică – Evaluare şi Intervenţie terapeutică” din cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea din Bucureşti, care doresc obţinerea certificatul de consilier psihologic în cadrul Institutului SPER, vor efectua un stagiu de minim 80 de ore de analiză aprofundată şi abilitare centrate pe procesul de Consiliere Psihologică Experienţială Unificatoare

Începerea stagiului suplimentar se poate face pe parcursul masterului sau după (în termen de maxim 2 ani de la absolvirea programului de master), la alegere.

La finalizarea stagiului şi după evaluarea nivelului de cunoştinţe și de competență cursanţii pot obține certificatul de consilier psihologic în supervizare.

Eliberarea certificatului se face la finalizarea stagiului suplimentar, doar după absolvirea programului de master şi promovarea examenului de disertaţie și după încheierea unui contract de supervizare  cu Şcoala SPER, în regim de 4 h/lună pe o perioadă de minimum 1 an (minim 60 ore), în condiţiile stipulate de normele de aplicare ale legii nr. 213/2004 și normele comisiei de Psihologie Clinică şi Psihoterapie. Pe baza acestui certificat, Colegiul Psihologilor din România poate elibera atestatul ce conferă dreptul de libera practică supervizată în domeniul Consilierii Experienţiale (individuală şi de grup), în conformitate cu normele în vigoare.

Pentru a se înscrie la acest stagiu sunt necesare următoarele documente:

 • curriculum vitae
 • diploma de licenţă şi foaia matricolă/adeverinţă (după caz) – copii xerox
 • adeverinţă care certifică faptul că urmează programul masteral din cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea din Bucureşti
 • cerere scrisă de echivalare a orelor parcurse în cadrul masterului
 • copie xerox după cartea de identitate
 • copie xerox după certificatul de naştere
 • copie xerox după certificatul de căsătorie (după caz)
 • certificat de sănătate mintală (eliberat de medic psihiatru sau cabinet psihologic de evaluări clinice)
 • diploma de master şi foaia matricolă/adeverinţă (după caz) – copii xerox (se aduc după disertaţie pentru cei care urmează stagiul pe parcursul masterului)

 

♦♦♦ Pentru a obţine certificatul de Consilier Autonom absolvenţii masterelor de mai sus vor parcurge stagiul de supervizare, cu o durată minimă de 1 an şi efectuarea a minim 60 de ore de supervizare. Înscrierea în acest stagiu este condiţionată de obţinerea dreptului de liberă practică de consilier psihologic în supervizare de la Colegiul Psihologilor din România şi exercitarea profesiei de psiholog într-una dintre formele reglementate de legea 213/2004, respectiv în cadrul cabinetelor individuale, cabinetelor asociate, societăţilor civile profesionale sau în temeiul unor contracte de muncă.

 

♦♦♦ Pentru a obţine certificatul de Psihoterapeut în supervizare, în cadrul Institutului SPER, pe baza căruia Colegiul Psihologilor din România poate elibera atestatul ce conferă dreptul de liberă practică supervizată în domeniul Psihoterapiei Experienţiale a Unificării (PEU) centrată pe adult – copil – cuplu – familie, absolvenţii masterelor de mai sus vor parcurge Stagiul 3 de formare şi abilitare, cu durată de 1 an, în regim de 16 h/lună.

 

♦♦♦ Pentru a obţine certificatul de Psihoterapeut Autonom se parcurge stagiul de supervizare, cu o durată minimă de 2 ani şi efectuarea a minim 150 de ore de supervizare. Înscrierea în acest stadiu este condiţionată de obţinerea dreptului de liberă practică de psihoterapeut în supervizare de la Colegiul Psihologilor şi exercitarea profesiei de psiholog într-una dintre formele reglementate de legea 213/2004, respectiv în cadrul cabinetelor individuale, cabinetelor asociate, societăţilor civile profesionale sau în temeiul unor contracte de muncă.

 

Şcoala SPER îşi rezervă dreptul de a-şi selecta cursanţii, în conformitate cu criteriile amintite mai sus.