Societatea de Psihoterapie Experientiala Romana

Institutul SPER

Program de formare complementară în PSIHOTERAPIE

Program de formare complementară în: Psihoterapie Experienţială şi a Unificării (P.E.U.) centrată pe adult – copil – cuplu – familie, program acreditat cu aviz profesional nr. RF – II – B2/19.06.2006, reavizat cf. anexei nr. 10 din 18.11.2016

 

Structura programei cursului și numărul de ore de formare profesională complementară:

3 ani, 6 semestre, 650 de ore de analiză didactică, formare şi abilitare.

                   Anul I - 200 ore        - Dezvoltare personală şi analiză didactică restructurativă - 150 ore

                                                - Cursuri teoretice de profil - 50 ore

                   Anul II - 225 ore:      - Abilitarea pentru comportamentul terapeutic în metoda PEU - 160 ore

                                                - Practică aplicativă şi Disertaţie - 65 ore

                  Anul III - 225 ore:      - Module aplicative aprofundate ale metodei PEU (pe domenii de activitate) - 160 ore

                                                - Practică specifică supervizată (pe domenii) - 65 ore

Organizarea cursului:

  • Săptămânal, 4 module pe lună (4 ore într-o zi a săptămănii, de la 17: 00 la 21:00) sau
  • Lunar (2 module pe lună a câte 8 ore pe zi, sâmbăta).


Participanţi: Acest curs se adresează absolvenţilor facultăţilor de psihologie, psihopedagogie specială, filosofie, asistenţă socială, pedagogie, medicină, teologie.

Conform procedurilor de aplicare a legii psihologilor, absolvenţii altor domenii decât psihologia (respectiv absolvenţii facultăţilor de medicină, teologie, filosofie, asistenţă socială, psihopedagogie specială, pedagogie) trebuie să-şi completeze formarea cu un pachet de discipline care să le ofere cunoştinţele de bază în psihologie: Diagnostic şi evaluare clinică; Psihologie clinică şi/sau medicală; Consiliere şi psihoterapie; Psihiatrie şi/sau psihopatologie; Psihologia sănătăţii şi/sau psihosomatică; Psihologia dezvoltării.

Finalizarea cursului:

În urmă evaluării nivelului de cunoştinţe și de competență de la finalul anului trei cursanţii vor obţine certificatul de Psihoterapeut în Supervizare. Pe baza acestui certificat, Colegiul Psihologilor din România eliberează atestatul ce conferă dreptul de practică supervizată în domeniul Psihoterapiei Experienţiale (individuală şi de grup).

 

Pentru a obţine certificatul de Psihoterapeut Autonom se parcurge stagiul de supervizare, cu o durată minimă de 2 ani şi efectuarea a minim 150 de ore de supervizare.

Înscrierea în acest stadiu este condiţionată de obţinerea dreptului de liberă practică în supervizare de la Colegiul Psihologilor şi exercitarea profesie de psiholog într-una din formele reglementate de legea 213/2004, respectiv în cadrul cabinetelor individuale, cabinetelor asociate, societăţilor civile profesionale sau în temeiul unor contracte de muncă.

 

Lista completă a formatorilor: Iolanda Mitrofan, Victor Badea, Mariana Badea, Claudia Tănase Popescu,  Ligiana Mihaela Petre, Elena Otilia Vladislav, Cristina Denisa Godeanu, Laurenţiu Mitrofan, Corina Acriş, Ioana Stancu, Mădălina Voicu, Alin Sebastian Godeanu, Carmen Maria Mecu, Teodor Vasile, Olivia Mocanu, Geanina Cucu-Ciuhan, Sorina Daniela Dumitrache, Lucian Ştefan Alecu, Florin Vancea, Valerica Sfăroiu, Daniela Petruța Coman, Ramona Elena Anghel, Georgiana Graţiela Albişor, Andreea Simona Olteanu, Gabriela Marc, Diana Lucia Vasile, Rozeta Drăghici,  Pop Ovidiu Alexandru.