Societatea de Psihoterapie Experientiala Romana

Institutul SPER

Plan de învătămant - Psihoterapie şi Consiliere psihologică

 

Programul de Formare Profesională Complementară în Psihoterapie Exeperienţială Unificatoare (PEU) centrată pe adult-copil-cuplu-familie şi Consiliere Psihologică - Evaluarea şi consilierea experienţială a copilului, cuplului şi familiei

            Anul I        - Dezvoltare personală şi analiză didactică restructurativă

                            -  Cursuri teoretice de profil

            Anul II       - Abilitarea pentru comportamentul terapeutic în metoda PEU

                            - Practică aplicativă şi Disertaţie

       La finalul anului II se poate obține competența de Consilier în Supervizare

            Anul III      - Module aplicative aprofundate ale metodei PEU (pe domenii de activitate)

                            - Practică specifică supervizată (pe domenii de activitate)

      La finalul anului III se poate obține competența de Psihoterapeut în Supervizare

           Anul IV      - Supervizare (pe cazuri asistate de cursanţi şi aprofundarea analizei personale didactice)

      La finalul anului IV se poate obține competența de Consilier Autonom

          Anul V        - Supervizare (pe cazuri asistate de cursanţi şi aprofundarea analizei personale didactice)

      La finalul anului V se poate obține competența de Psihoterapeut Autonom

 

STAGIUL 1 – Dezvoltare personală și analiză didactică restructurativă, cuprinde următoarele module:

 • Bazele dezvoltării personale experiențiale și analizei didactice unificatoare (autocunoaștere și intercunoaștere)
 • Dezvoltare personală prin meditație creativă unificatoare – tehnici verbale și corporale de auto și intercunoaștere
 • Bazele psihodinamice ale dezvoltării personale și terapiei in grup – Dinamica intercunoașterii și analizei didactice a consilierilor/psihoterapeuților
 • Dezvoltare personală, auto și intercunoaștere prin tehnici vizuale (desen, colaj), terapie prin dans și mișcare
 • Improvizație creativ-constructivă cu elemente naturale – artgenogramă – analiză restructurativă familială
 • Dramaterapie unificatoare (inter-explorare)
 • Analiza transgenerațională centrată pe relația de cuplu – identificarea și integrarea traumelor
 • Analiza transgenerațională unificatoare (transmisii inconștiente, teme nucleu și pattern-uri repetitive)
 • Autoanaliză și autoexplorare prin imagogenogramă.

STAGIUL 2 – Abilitare în consilierea și psihoterapia experiențială a unificării, cuprinde următoarele module formative:

 • Bazele comportamentului și dialogului terapeutic, bazele consilierii experiențiale
 • Abilități fundamentale pentru practicarea consilierii/terapiei experiențiale (cadrul și alianța terapeutică)
 • Prezența și relația terapeutică (tehnici de dezvoltare a comportamentului terapeutic)
 • Etică și deontologie în consiliere și psihoterapie
 • Abilitare în PEU (etapa 1 – provocarea; etapa 2 – reconstituirea, lucrul cu psiho-traumele, travaliile de integrare, travaliile de separare, travaliile de doliu, travaliile de iertare; etapa 3 – resemnificarea traumelor și restructurarea comportamentului; etapa 4 - activarea resurselor creative și etapa 5 – implementarea modificărilor comportamentelor și a scenariilor de viață)
 • Psihopatologia adultului
 • Psihopatologia copilului
 • Psihopatologie socială
 • Psihosexologie și comportament sexual deviant
 • Evaluarea clinică a adultului (examen psihologic, teste)
 • Evaluarea proiectivă a adultului
 • Evaluarea și terapia experiențială a copilului și adolescentului
 • Abilitare în consilierea educațională
 • Abilitare în analiza transgeneratională unificatoare
 • Abilitare în lucrul cu artgenograma și somatogenograma unificatoare
 • Abilitare în lucrul cu dramagenograma unificatoare
 • Evaluarea și terapia experiențială a copilului, adolescentului și a familiei
 • Evaluarea, consilierea și terapia experiențială a cuplului
 • Consilierea și terapia centrată pe traumă
 • Psihotraumatologie și reziliență
 • Abilitare PEU în situațiile de impas existențial ale adultului
 • Abilitare PEU în afecțiunile psihice
 • Abilitare PEU în afecțiunile psihosomatice
 • Psihogerontologie – abilitare în evaluarea și consilierea vârstnicilor
 • Elemente de medicină holistică (alternativă și complementară intervenției psihoterapeutice în psiho-oncologie)

STAGIUL 3 – Formare avansată în psihoterapie – module aplicative, cuprinde următoarele module formative:

 • Psihoterapii resocializatoare și creative în tulburările psihice severe
 • PEU în afecțiunile psihice psihogene (evaluare triaxială și planul terapeutic)
 • Psihoterapia Experiențial Unificatoare în bolile somatice
 • Intervenția și asistarea pacienților neurologici și cu tulburări de limbaj
 • Intervenția experiențială și transgenerațională în toxicodependențe
 • Terapia transgenerațională și unificatoare la cuplurile disfuncționale
 • Tulburări de instinct alimentar – evaluare și intervenție
 • Intervenția psihologică experiențial-comportamentală în autism
 • Psiho-oncologie – evaluare și intervenție terapeutică de suport (copii și adulți)
 • Asistarea, evaluarea și intervenția de suport la persoanele infectate cu HIV
 • Evaluarea și intervenția în aspecte legate de orientare și identitate sexuală
 • Terapia socială și organizațional-experiențială (Bazele coaching-ului creativ)
 • Evaluarea și intervenția experiențială în asistarea copiilor și adolescenților abuzați, neglijați și a celor aflați în plasament/custodie
 • Învățare și consiliere experiențială în educație (copii și adulți)
 • Consilierea și terapia experiențială transgenerațională a  tinerilor artiști cu tulburări de comportament și a copiilor supradotați cu tulburări de adaptare
 • Dezvoltarea personală a copiilor preșcolari în grupul experiențial. Optimizarea relației părinți-copii.

STAGIUL 4Supervizarea practicii psihologice în domeniul consilierii/psihoterapiei experiențiale unificatoare:

 • Plan terapeutic (obiective, derulare, evaluare)
 • Studii de caz exemplificative – adaptarea pe domenii și tipuri de cazuri
 • Interferența scenariilor terapeut-client/pacient (proiecții, identificări, transfer-contratransfer)
 • Analiza erorilor terapeutice, corecții metodologice
 • Evaluarea efectelor intervenției terapeutice pe cazurile asistate
 • Aprofundarea tematicilor personale cu risc de proiecție și contratransfer ale terapeuților sub supervizare (conștientizare, gestionare, corecție, integrare)
 • Monitorizarea numărului de cazuri asistate și a rezultatelor înregistrate.