Societatea de Psihoterapie Experientiala Romana

Institutul SPER

Plan de învățamant - Psihologie clinică

Programul de Formare Profesională Complementară în PSIHOLOGIE CLINICĂ

An 1

 • Bazele psihologiei clinice
 • Psihodiagnoza proiectivă a copilului
 • Patologie socială şi familială (workaholismul)
 • Tulburări anxioase - fobii
 • Patologie socială şi familială (adopția gay, fenomenul swing)
 • Psihopatologia comportamentului sexual (disfuncții sexuale)
 • Psihopatologia comportamentului sexual (parafilii, tulburări de indentitate sexuală)
 • Aspecte legate de orientarea gay – intervenție terapeutică, studii de caz
 • Tulburări de personalitate
 • Etică şi deontologie în psihologie clinică, psihoterapie şi consiliere psihologică
 • Evaluare și intervenții în depresii
 • Diagnoză și intervenție în tulburările alimentare
 • Asistarea psihologică a marginalilor social. Evaluarea în alcoolism
 • Evaluare şi intervenţie recuperatorie în toxicodependenţe
 • Psihoterapia comportamentului deviant – delincvența juvenilă
 • Evaluarea psihogerontologică și psihopatologia vârstnicului. Elemente ale consilierii și intervenției terapeutice de suport în geriatrie
 • Abuzul și neglijarea copilului - specificul evaluării și asistenței psihologice în sistemul de asistență socială și protecție a copilului
 • Asistarea psihologică a copiilor supradotați
 • Tulburări de limbaj
 • Asistarea psihologică a copiilor cu autism
 • Asistarea psihologică a copiilor cu tulburări de comportament
 • Evaluare psihologică în expertiza capacităţii de muncă a bolnavilor psihic şi psihosomatic
 • Szondi și alte teste psihologice
 • Stagiu practic de evaluare şi consiliere psihologică în principalele domenii clinice aplicative

An II

 • Deficitul de atenție și tulburările disruptive de comportament la copil: evaluare și diagnostic clinic
 • Specificul evaluării și intervenției psihologice în sistemul de asistență socială și protecție a copilului
 • Asistarea psihologică în cazuri de abuz, neglijare, custodie
 • Psihodiagnoză și intervenție terapeutică unificatoare la copilul /adolescentul aflat în situație de abuz
 • Asistarea persoanelor cu HIV
 • Artterapii în asistarea persoanelor cu HIV
 • Aplicații în psiho-oncologie
 • Intervenţia asupra clienților în situații de risc – abordarea psihoterapeutică a victimelor traficului de persoane şi a familiilor acestora
 • Consilierea și psihoterapia de cuplu
 • Evaluarea şi consilierea transgeneraţională a cuplului şi familiei
 • Psihoterapii resocializatoare şi creative în tulburările psihice severe
 • Psihosomatică, psihoterapie şi medicină complementară
 • Practică de evaluare şi intervenţie terapeutică de suport - Supervizare
 • Stagiu practic de evaluare şi consiliere psihologică în principalele domenii clinice aplicative