Societatea de Psihoterapie Experientiala Romana

Institutul SPER

Înscrieri

Înscrierile pentru programele de formare complementara în psihoterapie și consiliere București

Deschide formular inscriere

 

În perioada 06-31 IULIE 2020 - 01-30 SEPTEMBRIE 2020 derulăm înscrierile pentru programele de formare în Psihoterapie Experienţială şi a Unificării (P.E.U.) centrată pe adult – copil – cuplu – familie și Consiliere Psihologică – Evaluarea şi Consilierea Experienţială a Adultului, Copilului, Cuplului şi Familiei.

Structura cursului și numărul de ore de formare profesională complementară:

– 3 ani, 6 semestre, 650 de ore de analiză didactică, formare şi abilitare – pentru obținerea atestatului de psihoterapeut în SUPERVIZARE

- La finalul anului II licențiații în PSIHOLOGIE pot obține certificatul de Consilier în supervizare.

     ♦ Anul I     – Dezvoltare personală și analiză didactică restructurativă

                       –  Cursuri teoretice de profil

     ♦ Anul II    – Abilitare pentru comportamentul terapeutic în metoda P.E.U.

                        – Practică aplicativă și disertație

     ♦ Anul III   – Module aplicative aprofundate ale metodei P.E.U. (pe domenii de activitate)

                        – Practică specifică supervizată (pe domenii de activitate)

Acest curs se adresează, conform legii 213 din 27.05.2004, licenţiaţilor în psihologie.

Competența în specialitatea psihoterapie poate fi dobândită și de licențiați ai facultăților de medicină generală (medicii psihiatri), asistență socială, filosofie, pedagogie, teologie, cu condiția completării studiilor universitare cu un pachet de discipline de specialitate: Psihodiagnostic și evaluare clinică, Psihologie clinică sau medicală; Consiliere sau psihoterapie; Psihiatrie sau psihopatologie; Psihologia sănătății sau psihosomatică; Psihologia dezvoltării.

Persoanele care sunt absolvente ale altor facultăți decât cele menționate NU pot urma cursurile de formare complementară, neputând profesa la finalizarea acestora, conform legii 213/2004.

Acte necesare pentru înscriere:

  1. Diploma de licență / adeverință – copie xerox,
  2. Foaia matricolă (după caz) – copie xerox,
  3. Cartea de identitate – copie xerox,
  4. Certificatul de naştere – copie xerox,
  5. Certificatul de căsătorie (după caz) – copie xerox,
  6. Certificat de sănătate mintală (eliberat de medic psihiatru) sau aviz psihologic eliberat de un psiholog clinician/cabinet psihologic de evaluări clinice,
  7. Curriculum vitae,
  8. Chitanţă taxă de interviu, 50 RON (taxa de 50 ron se achită în contul ASOCIAŢIA S.P.E.R. RO18RNCB0081010455880001, deschis la BCR Izvor).

Condiţii de admitere la curs:

  • Interviu motivaţional
  • Evaluarea potenţialului aptitudinal şi de personalitate compatibil cu exigenţele Şcolii SPER

Persoanele declarate admise la programul de formare complementară în Psihoterapie și în Consiliere exercită calitatea de membru aderent-activ. Membrii aderenți ai Asociaţiei SPER au ca scop formarea profesională în P.E.U., respectiv participarea la programele de formare organizate.

Costurile participării la stagiile de dezvoltare personală, formare și abilitare, achitate sub forma cotizației de formare, sunt de 4500 lei / an. Plata se poate face în 5 rate egale, eșalonate pe parcursul întregului an universitar.

Interviul de admitere va avea loc în luna septembrie 2020.

Cursurile sunt programate să demareze în luna octombrie 2020 la sediul SPER din București, însă având în vedere contextul actual, provocat de corona virus este posibil ca aceste cursuri să se desfășoare și în mediul online.