Societatea de Psihoterapie Experientiala Romana

Institutul SPER

Înscrieri

Pentru înscrieri și programări la interviu vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0722508098 (persoană de contact Valentin Neagoe).

 

PERIOADĂ DE ÎNSCRIERE:

      - 01-31 IULIE 2020

      - 01-30 SEPTEMBRIE 2020

 

Cursurile demarează în luna octombrie 2020.

Acte necesare pentru înscriere:

  • Diplomă de licență/adeverință în psihologie, medicină generală (medicii psihiatri), teologie, filosofie, asistenţă socială, psihopedagogie specială, pedagogie
  • Foaie matricolă (după caz) – copii xerox,
  • Copie xerox după cartea de identitate,
  • Copie xerox după certificatul de naştere,
  • Copie xerox după certificatul de căsătorie (după caz),
  • Certificat de sănătate mintală (eliberat de medic psihiatru) sau aviz psihologic eliberat de un psiholog clinician/cabinet psihologic de evaluări clinice,
  • Curriculum Vitae,
  • Chitanţă taxă de interviu, 50 RON (taxa se achită la secretariat).

Copiile nu trebuie legalizate, se aduce originalul, pentru autentificare.

 

Precizări: în condiţiile legii 213/2004 în domeniul Psihoterapiei au dreptul de profesionalizare licențiații facultăților de psihologie, medicină, teologie, filosofie, asistenţă socială, psihopedagogie specială.

Profesionalizare pentru practicarea Consilierii Psihologice și Psihologiei clinice se adresează doar licențiaților în psihologie.

 

Condiţii de admitere la curs:

  • Interviu motivaţional
  • Evaluarea potenţialului aptitudinal şi de personalitate compatibil cu exigenţele Şcolii SPER