Societatea de Psihoterapie Experientiala Romana

Institutul SPER

Recunoastere

Recunoaşterea Metodei P.E.U. şi Relaţii Internaţionale

(afilieri, colaborări, parteneriate formative)

 

Psihoterapia Experienţială a Unificării s-a structurat ca metodă originală şi este recunoscută în contextul mai multor factori:

 1. experienţa clinică şi de cercetare în domeniul psihoterapiei umaniste a autoarei metodei, pe parcursul a 20 de ani în cadrul secţiei şi laboratorului de recuperare a bolnavilor psihici, neuro-psihici şi senzoriali din Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă Bucureşti, pe care o şi conduce între anii 1990-1997 (singurul institut cu bază clinică şi cu dublu statut - universitar formativ şi de cercetare ştiinţifică în domeniu, din România); în baza acestei activităţi, autoarea este certificată de F.R.P. şi atestată ca psihoterapeut formator, prin documentul din 9.10.2002, de către Universitatea Bucureşti şi Asociaţia Psihologilor din România;
 2. numeroase proiecte formative în parteneriat internaţional, (cu Şcoli şi formatori din Franţa, Olanda, Belgia, Canada, S.U.A. şi Australia, în domeniul Psihoterapiilor, în cadrul bazei formative, masterale şi doctorale a Facultăţii de Psihologie şi a Facultăţii de Asistenţă Socială din Universitatea Bucureşti, precum şi aplicarea de către SPER a numeroase proiecte (proprii şi în colaborare) centrate pe P.E.U., pe populaţii-ţintă beneficiare. Proiectele sunt derulate cu sprijinul financiar al unor Fundaţii româneşti şi internaţionale (în perioada 1997-2004), precum şi prin autofinanţare;
 3. metoda P.E.U. este inclusă în planul de învăţămînt universitar şi masteral, sub formă de curs şi laboratoare-seminarii aplicative, aprobat de Ministerul Educaţiei şi Învăţămîntului încă din 1995, dezvoltată şi extinsa între 1997-2000 la Bucureşti, (în cadrul serviciilor de psihoterapie şi dezvoltare personală pentru beneficiari). Începînd din 2000, Psihoterapia Experienţială cu aplicaţiile sale (pe copil, cuplu, familie şi adulţi) este inclusă şi în planul de învăţămînt şi masteral de profil al Universităţii private Petre Andrei Iaşi, ca şi în programele masterale în psihoterapie ale facultăţilor de psihologie din sistemul de stat Timişoara şi Oradea, precum şi al Universităţii private Titu Maiorescu Bucureşti), cu aplicaţii specifice în analiza, dezvoltarea personală, formarea şi supervizarea viitorilor specialişti;
 4. organizarea şi implementarea ca serviciu de asistare a clienţilor şi pacienţilor, în domeniul dezvoltării personale, consilierii şi psihoterapiei, precum şi ca serviciu formativ postuniversitar în psihoterapia experienţială, prin intermediul a trei centre – cadru şi sedii de desfăşurare a activităţii Societăţii de Psihoterapie Experienţială Române:
  • Centrul Universitar de Dezvoltare Personală, Consiliere şi Psihoterapie Experienţială, din cadrul Universităţii Bucureşti, funcţionând cu bază proprie şi prin autofinanţare din 1 ian. 2000 – recunoscut şi atestat ştiinţific prin documentul din 9. 10.2002 în calitate de prima Şcoală formativă de Psihoterapie Experienţială din România, cu metodă proprie - Psihoterapia Experienţială a Unificării). Adresa: B-dul M. Kogălniceanu nr. 36-46, Sc. B, Et. 3, cod 70609, telefon: 0722-508098; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Centrul SPER de Dezvoltare, Consultanţă, Consiliere, şi Psihoterapie Experienţială pentru Copii, Cuplu, Familie şi Organizaţii, organizat cu sprijinul financiar al organizaţiei franceze Savoie Solidaire şi prin autofinanţare, în cadrul unui program în parteneriat începînd cu 2000). Este cadrul ofertei de servicii a Societăţii de Psihoterapie Experienţială Române, precum şi sediul Editurii şi Revistei de Psihoterapie Experienţială (SPER CONS EDIT). Adresa: Adresa: Splaiul Independenţei nr. 17, Bl. 101, Sc. 2, Et. 4, Ap. 29, Sector 5, Bucureşti, telefon 0722-50809; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Centrul SPER de Dezvoltare şi Formare, Consultanţă, Consiliere şi Psihoterapie Experienţială. Adresa: Splaiul Independenţei nr. 17, Bl. 101, Sc. 2, Et. 4, Ap. 29, Sector 5, Bucureşti, telefon 031-1043518, 0722-50809; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 5. relaţii internaţionale – lansarea şi recunoaşterea autoarei şi a Societăţii de Psihoterapie Romînă, ca "şcoală cu metodă proprie" - P.E.U. pe plan internaţional, prin invitarea fondatoarei în calitate de Visiting Professor la universităţile şi institutele de psihoterapie menţionate anterior şi prin susţinerea de conferinţe, comunicări şi workshop-uri de prezentare a metodei şi rezultatelor ei pe grupuri-ţintă de beneficiari (clienţi, pacienţi din domeniul clinic, grupuri de dezvoltare etc.), precum şi prin includerea a numeroşi membri ai echipei SPER, în stagii şi schimburi de experienţă în domeniul psihoterapiei.
  Terapia Experienţială a Unificării este lansată în sistemul de schimburi internaţionale cu Centre de Recherche en Psychopathologie et Psychologie Clinique, Université Lumiere-Lyon 2, coord. Prof. Dr. Bernard Chouvier (de orientare psihanalitică ), comunicată şi publicată la Colocviul Internaţional de Psihoterapie Psihanalitică, din martie 2002, cu tema "La realité, ses figures et ses récites"; este comunicată prin cursuri şi conferinţe la Université Lumiere Lyon 2 membrilor departamentul de studii doctorale şi masterale în psihoterapie, precum şi studenţilor.
  Terapia Unificării este prezentată la cel de-al 3-lea Congres Mondial de psihoterapie, organizat de WPC (World Council for Psychotherapy) şi de EAP(European Association for Psychotherapy), 14-18 iulie, 2002, Viena (Austria).
  În 11 decembrie 2002, SPER este afiliat şi recunoscut ca membru al Consilului Mondial de Psihoterapie (WPC, cu sediul la Viena). SPER, ca şcoală şi metoda P.E.U sunt prezentate şi făcute cunoscute în 2001-2002 Şcolii Experienţiale a lui Leslie Greenberg, din Universitatea York, Toronto, Canada, creind bazele unui parteneriat ştiinţific şi ale unei recunoaşteri mutuale.
  Prin autoarea metodei, membrii formatori şi psihoterapeuţii săi, Şcoala SPER întreţine contacte ştiinţifice semnificative, programe formative în desfăşurare, à la longue, supervizare şi training cu :
  • dr. Francis Macnab, fondatorul Institutului Cairnmillar (Australia) – membru de onoare SPER şi membru onorific în colegiul de redacţia al Revistei de Psihoterapie Experienţială din România, precum şi cu Australian Foundation for Aftermath Reactions – dr. Daiana Rumbergs (Member of the Academy of Trauma Therapists),Heather Marriott( head of the School of Counselling and Pschotherapy, Coral Brown (Program Leader and Clinical Supervisor - programe de perfecţionare în terapia centrată pe traumă şi terapia relaţiei de cuplu şi de familie, cu certificare);
  • psihoterapeut Francoise Burton, (Dijon, Franţa) membru EAP, analist de orientare reichiană şi somatoanalitică; membru de onoare SPER şi al Revistei de Psihoterapie Experienţială editată de SPER, analist didact şi supervizor al echipei SPER la Bucureşti şi în Franţa;
  • psihoterapeut Richard Meyer, preşedinte EEPSSA, Strasburg, Franţa şi Aimee Hoffbeck, membru al aceleiaşi Şcoli franceze de somatoanaliză, ambii membri de onoare SPER şi ai Revistei de Psihoterapie Experienţiale Române, cu contribuţii publicistice şi formative în parteneriat;
  • psihoterapeut, prof.dr. Bernard Chouvier, coordonator al Institut de Recherches en Psychopathologie et Psychologie clinique, Lyon, Université Lumière 2, Franţa, membru de onoare SPER şi profesor formator asociat în psihoterapia analitică şi creativă a copilului, ( program în parteneriat pentru membri echipei SPER)
  • psihoterapeut, mettre de conference, Christianne Joubert, formator în psihoterapie psihanalitică de familie, membru al Societăţii franceze de Psihoterapie de familie, membru de onoare SPER (colaborator training) şi psihoterapeut Claudine Vacheret, formator de grup psihanalitic, psihodramă şi photolangage, colaborator SPER (training), de la Université Lumière Lyon 2, Franţa ;
  • psihoterapeut André Moreau, Centre "Y Voir Claire", Ottigny de Louvain, Belgia, formator gestaltterapie, PNL .şi A.T.
  • psihoterapeut, formator N.L.P. Peter Murany, Ungaria.