Societatea de Psihoterapie Experientiala Romana

Institutul SPER

Cum devin membru

 

Pentru a dobândi calitatea de membru aderent - afiliat, persoanele interesate sunt rugate să transmită cererea de aderare (pentru a descărca formularul click aici) prin email, fax sau poştă la secretariatul Asociaţiei SPER şi să achite cuantumul cotizaţiei pe anul în curs.

Cotizaţia se achită în contul: RO 18 RNCB 0081010455880001 sucursala BCR Izvor, cu menţiunea: Plată cotizaţie anul 2014 Asociaţia SPER, sau direct la secretariatul Asociaţiei SPER.

În urma completării cererii de aderare şi achitării taxei veţi dobândi calitatea de membru aderent - afiliat şi veţi fi introdus în baza noastră de date.

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE Şl FUNCŢIONARE AL ASOCIATIEI SPER
STATUTUL ASOCIATIEI SPER
ACTUL CONSTITUTIV AL ASOCIATIEI SPER

 

* Plata cotizaţiei se efectuează de către toţi membri indiferent de statutul acestora. (Pentru anul 2014 (începând cu 15 aprilie) cotizaţia este în valoare de 100 de lei pentru persoane fizice și 150 lei pentru persoane juridice.

* Asociaţia SPER îşi rezervă dreptul de a-şi selecta membri.