Societatea de Psihoterapie Experientiala Romana

Institutul SPER

Despre Noi

Specificul Activităţii SPER

Apartenenţa si Implementarea Metodei

 

SPER este o organizaţie profesională cu gir academic, înfiinţată în februarie 1997, de către un grup de practicieni în domeniile psihoterapiei, consilierii şi psihodiagnozei clinice, cu studii aprofundate de profil, doctoranzi şi cu doctorat în domeniile respective, având, în majoritate şi un statut didactic universitar, fondatorii funcţionând simultan ca profesori formatori şi supervizori ai programului de doctorat, masterat şi specializare postuniversitară în psihoterapie experienţială, din sistemul universitar de stat şi privat.

Societatea de Psihoterapie Experienţială Română (şi Institutul SPER) oferă servicii de consliere și psihoterapie şi formează psihoterapeuţi în Psihoterapia Experienţială a Unificării (P.E.U.) sau Terapia Unificării (T.U. - numele sub care a fost publicată). P.E.U. este o metodă de psihoterapie, consiliere şi dezvoltare personală experienţială, în grup şi individuală, de sine stătătoare, românească. Ea este elaborată, dezvoltată, validată, implementată, publicată şi comunicată ştiinţific de Iolanda Mitrofan, profesor universitar dr., psihoterapeut atestat şi recunoscut ca formator şi supervizor de orientare umanist-experienţială, de către Universitatea Bucureşti (în baza programelor în parteneriat internaţional desfăşurate între 1993-2000), A.P.R, Colegiul Consilierilor şi Psihoterapeuţilor din România, F.R.P., Centre de Recherche en Psychopatohologie et Psychologie clinique, Université Lumière 2 Lyon, Franţa. Este membru în Consiliul Mondial de Psihoterapie (din 2002) în calitatea sa de preşedinte al SPER. Iolanda Mitrofan este coordonator de stagii masterale şi doctorale în psihologie, specialitatea psihoterapie, Universitatea Bucureşti.

Începînd cu anul 1995, P.E.U este introdusă în planul de învăţământ universitar şi postuniversitar şi ca practică formativă alternativă în psihoterapie, precum şi ca serviciu adresat unei cazuistici extinse de beneficiari, incluzând grupuri de analiză şi dezvoltare, pacienţi cu tulburări de adaptare, emoţionale, psihice şi psihosomatice, cupluri, familii şi organizaţii solicitante. Cadrul profesional, teoretico-metodologic, formativ şi aplicativ al P.E.U. este SOCIETATEA DE PSIHOTERAPIE EXPERIENŢIALĂ ROMÂNĂ, fondată în 1997 (şi Institutul SPER, fondat în 2010), avînd ca bază de desfăşurare a activităţii cele două forme organizatorice (totodată şi sedii) aferente: Centrul Universitar de Dezvoltare Personală, Consiliere şi Psihoterapie Experienţială SPER-Bucureşti şi Centrul SPER – Psihoterapie, Consiliere şi consultanţă psihologică pentru copil, cuplu, familie şi organizaţii, în care se practică aceiaşi metodă, precum şi alte servicii şi metode asociate, aparţinînd orientării umaniste, care fac parte din formarea complexă a membrilor SPER.

Autoarea, împreună cu o parte dintre membrii echipei, extinde implementarea metodei şi pe plan naţional (începînd cu 2000) în calitate de formator şi profesor asociat de master în psihoterapie la Universitatea de Vest Timişoara, la Universitatea Petre Andrei Iaşi, la Universitatea Oradea, Universitatea Titu Maiorescu Bucureşti, etc. precum şi prin crearea de filiale SPER în alte 4 mari oraşe şi centre universitare al României (Braşov, Iaşi, Timişoara şi Constanţa). Aceasta conduce la extinderea activităţii SPER şi a metodei P.E.U. prin programe formative şi organizarea de grupuri de analiză şi dezvoltare experienţială pentru profesionişti, studenţi şi alte categorii de beneficiari, la Cluj, Galaţi, Brăila, Alba Iulia, Piteşti, Oradea, Focşani, Arad, Piatra Neamţ, Bacău, Râmnicu Vâlcea.

Iolanda Mitrofan şi SPER iniţiază din 1997 "Mişcarea naţională experienţială de analiză şi dezvoltare personală în şi prin grup", în cadrul căreia activează, ca extensii ştiinţifice şi profesionale ale SPER Bucureşti, cele 4 filiale menţionate, precum şi alte numeroase grupuri experienţiale formative. Din 1998 SPER aplică şi susţine programe postuniversitare alternative de specializare şi supervizare în P.E.U şi metode experienţiale asociate, sub egida Asociaţiei Psihologilor din România, a Colegiului Consilierilor şi psihoterapeuţilor şi a Universităţii Bucureşti, apoi şi a Colegiului Psihologilor din România, proprii şi în parteneriat internaţional.

Pe plan naţional metoda P.E.U este promovată şi recunoscută prin Revista de Psihoterapie Experienţială (fondată în 1997) şi Editura SPER de psihoterapie, consiliere şi psihologie, cu mai multe colecţii de profil, care publică începând cu peste 100 de cărţi originale, tratate universitare, suporturi de curs în domeniul psihoterapiei experienţiale şi a aplicaţiilor ei, aparţinînd autoarei metodei şi grupului de psihoterapeuţi şi specialişti formaţi în SPER, precum şi unor colaboratori afiliaţi. Atât Revista, cât şi Editura SPER sunt recunoscute şi acreditate ştiinţific, academic, de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS) care este membru în European Science Foundation (ESF).

Metoda P.E.U. este făcută cunoscută de către autoare şi pe plan internaţional, prin cursuri, conferinţe, schimburi de experienţă, programe în parteneriat, colaborări sau comunicări ştiinţifice, în calitate de Visiting Professor la Université Lumière 2 Lyon, (Franţa), la Université Paris 8 şi la Université Paris 10 (2001, Franţa), la York University Toronto (2001, Canada), la G. Washington University, Saint Louis, Missouri (2001, S.U.A), la Universitatea Ramon Lull Barcelona (2002, Spania), la Hogeschool Sittard (1993 – 1996, Olanda), la EEPSSA Franţa (1998, 1999) şi la Congrese internaţionale de Psihoterapie şi Psihologie Aplicată (2002, Franţa, 2003 Austria, 2006 Grecia, 2009 Rusia, 2010 Germania).

Majoritatea membrilor echipei SPER contribuie, de asemenea, la comunicarea experienţei lor profesionale din cadrul Şcolii de apartenenţă, în cadrul unor stagii formative şi de documentare în Australia (un terapeut SPER), Canada (unde lucrează doi terapeuţi formaţi în SPER, iar 6 au parcurs stagii de documentare-formare), S.U.A. (6 membri ai echipei au parcurs stagii de documentare), Franţa (7 terapeuţi SPER au parcurs stagii formative şi de documentare), Belgia (unde au lucrat 7 terapeuţi SPER în stagii formative), Austria, Olanda, Germania (unde lucrează un terapeut format în SPER) şi Anglia (unde lucrează doi psihoterapeuţi formaţi în SPER).

Pe plan naţional, SPER este afiliată :

  • Asociaţiei psihologilor din România (din 1998, şi reafiliere în 2004)
  • Colegiului Consilierilor şi Psihoterapeuţilor din România (ca membru fondator din 1998)
  • Federaţiei Române de Psihoterapie (din 9.05.2003)
  • Colegiul Psihologilor din România (din decembrie 2005).

Pe plan internaţional SPER este afiliată Consiliului Mondial de Psihoterapie –World Council for Psychotherapy (WCP) din dec. 2002.

Şcoala SPER este recunoscută de către Federaţia Română de Psihoterapie, European Association for Psychotherapy şi World Council for Psychotherapy, fiind acreditată de către Colegiul Psihologilor din România, cu avizul profesional nr. RF-II-B-2 din 19.06.2006 (în conformitate cu dispoziţiile articolului 45 şi 52 alin. 1 din Normele Metodologice de aplicare a Legii 213/2004, aprobate prin H.G. nr. 788/2005).

Sub egida Societăţii de Psihoterapie Experienţială Română s-au dezvoltat CENTRUL ŞI ŞCOALA FORMATIVĂ SPER, formată din 3 societăţi aplicante ale programelor SPER: SPER CONS EDIT, SPER ANIM şi SPER UNIFIC TRANSFORM, precum şi INSTITUTUL SPER.

Şcoala SPER este constituită din peste 25 de formatori şi aplică şi avizează două forme de pregătire (programe formative):

  1. Psihoterapie experienţială şi a unificării centrată pe adult – copil – cuplu – familie;
  2. Consiliere psihologică – evaluarea şi consilierea experienţială a copilului, cuplului şi familiei

cu următoarea structură a programelor:

  • Anul I – Analiza didactică şi dezvoltare personală unificatoare, în grup şi individual.
  • Anul II – Abilitarea şi formarea comportamentului terapeutic experienţial; derularea procesului terapeutic (şi/sau de consiliere experinţială a unificării); relaţia şi prezenţa terapeutică, evaluarea rezultatelor; aprofundarea analizei didactice; scenariul transgeneraţional; practica asistării cazului, abilităţi metodologice şi tehnice specifice.
  • Anul III – Supervizare în grup şi individual, practică sub supervizare.

În perioada 1997-2010, Şcoala a asigurat formarea a peste 1000 de absolvenţi, precum şi servicii de dezvoltare personală, analiză didactică, consiliere şi psihoterapie pentru circa 7.000 de beneficiari din întreaga ţară. Numărul grupurilor de dezvoltare personală a crescut pe parcursul a 9 ani de la 25 pe an (1997) la 70 în 2002 şi respectiv 90 din 2003.

De la înfiinţare până în prezent, a aplicat 28 de proiecte ştiinţifice de cercetare, proprii sau în colaborare cu Universitatea Bucureşti. SPER întreţine relaţii de colaborare şi desfăşoară programe şi servicii în parteneriat cu numeroase fundaţii şi oranizaţii non-profit (Soros, Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, Roumanian Angel Appeal, Savoie Solidaire - France etc.). Din 2000 a înfiinţat şi pilotat metodologic prin proiect CNCSIS Centrul de Dezvoltare Personală, Consiliere şi Psihoterapie Experienţială din Universitatea Bucureşti (Bd. M. Kogălniceanu nr. 36-46, Cămin 6 Martie – Facultatea de Drept, sc. B, et. 3, sector 5, Bucureşti, tel./fax 021 - 314.89.72, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Dinamicitatea serviciilor SPER este creată de specificul metodei şi paradigmei holistice a Psihoterapiei Experienţiale a Unificării, care permite şi facilitează adaptări creative, realiste, la nevoile şi problematica existenţială a beneficiarilor, în spaţiul şi contextul de necesitate, receptivitate, aşteptare şi disponibilitate al populaţiei româneşti actuale, confruntate cu schimbări psihologice profesionale, educaţionale şi socio-economice esenţiale. Modalitatea de asistare, vizează conştientizarea şi activarea resurselor adaptative creatoare, "aici şi acum", maturizarea afectivă, morală şi spirituală, creşterea eficienţei şi a bunăstării personale, a integrării şi echilibrării raporturilor cu sine şi cu alţii.

Metoda PEU şi aplicaţiile ei, promovează autocunoaşterea şi autoafirmarea, deblocând, stimulând şi recuperând resorturile spontaneităţii, autenticităţii şi creativităţii, atitudinilor şi interacţiunilor socio-ecologice în viaţa personală, de cuplu, familială, comunitară. Ea dezvoltă, reunifică şi recanalizează terapeutic capacităţile individuale şi colective de a face faţă la stress şi schimbare, trezind potenţialul de autovindecare şi autoreechilibrare prin extensia conştientizării şi reconectarea cu Sine.

SPER promovează un Proiect pe termen lung al Dezvoltării şi Transformării Umane, centrat pe accesul la o evoluţie înalt conştientă şi responsabilă, la exerciţiul libertăţii şi inteligenţei creatoare în rezolvarea problemelor de viaţă, la cultivarea atitudinilor de suport, toleranţă, empatie, confirmare mutuală, solidaritate şi iubire necondiţionată, aspirînd la redimensionarea spirituală a fiinţei umane, acum şi aici, în contextul evenimentelor cotidiene. A transforma experienţele traumatizante în "aliaţi" ai evoluţiei, prin resemnificare şi schimbarea perspectivei asupra sensului acestora, prin personalizarea înţelegerii lor, poate fi o cale de deblocare a resurselor, de repolarizare emoţională şi comportamentală, de însănătoşire şi optimizare a condiţiei umane contemporane.