Termeni și condiții

Depunerea dosarului de echivalare pentru absolvenții masterelor P.E.U. și E.C.P.C.C.F.

Deschide formular inscriere

Absolvenții masterelor Psihodiagnoză, psihoterapie experiențială unificatoare (P.E.U.) și dezvoltare personală și Evaluarea, consilierea şi psihoterapia copilului, cuplului și familiei din cadrul (FPSE, UB) pot obține, conform condițiilor stipulate mai jos, următoarele certificări:

 

Certificatul de Consilier în supervizare este eliberat absolvenților care solicită acest lucru, de către de Institutul SPER, fără a se percepe vreo taxă.

Pe baza certificatului se poate obține de la Colegiul Psihologilor din România (în conformitate cu normele în vigoare) dreptul de liberă practică cu nivelul/treapta Practicant în Supervizare, în domeniul Consilierii Experiențiale (individuală și de grup). Exercitarea dreptului de liberă practică în regim de supervizare este condiționată de încheierea unui contract de supervizare (conform normelor CPR).

Pentru a obține certificatul de Consilier autonom se parcurge stagiul de supervizare, cu o durată minimă de 1 an și efectuarea a minimum 100 de ore de supervizare. Înscrierea în stagiul de supervizare este condiționată de obținerea dreptului de liberă practică în supervizare de la CPR şi exercitarea profesiei de psiholog în specializarea Consiliere Experiențială (individuală și de grup), într-una dintre formele reglementate de legea 213/2004, respectiv în cadrul cabinetelor individuale, cabinetelor asociate, societăților civile profesionale sau în temeiul unor contracte de muncă.

Certificatul de Consilier, conform legii 213 din 27.05.2004, poate fi eliberat DOAR licențiaților în psihologie. Competența în specialitatea psihoterapie poate fi dobândită și de licențiați ai facultăților de medicină generală (medicii psihiatri), asistență socială, filosofie, pedagogie, teologie, cu condiția completării studiilor universitare cu un pachet de discipline de specialitate: Psihodiagnostic și evaluare clinică, Psihologie clinică sau medicală; Consiliere sau psihoterapie; Psihiatrie sau psihopatologie; Psihologia sănătății sau psihosomatică; Psihologia dezvoltării.

Persoanele care sunt absolvente ale altor facultăți decât cele menționate NU pot solicita eliberarea certificatului de consilier sau înscrierea în stagiul 3, neputând profesa la finalizarea acestora, conform legii 213/2004.

 

Certificatul de Psihoterapeut în supervizare este eliberat de Institutul SPER absolvenților celor două mastere, care solicită acest lucru, la finalizarea STAGIULUI 3 – Formare avansată în psihoterapie – cu durată de 1 an, după îndeplinirea cumulativă a condițiilor contractuale și efectuarea numărului minim de ore, în urma evaluării nivelului de cunoștințe și de competență (obținând minim calificativul „bine”).

Pe baza certificatului se poate obține, în conformitate cu normele Colegiului Psihologilor din România, dreptul de liberă practică cu nivelul/treapta practicant în supervizare, în domeniul Psihoterapiei Experiențiale și a Unificării (individuală și de grup). Pentru a obține certificatul de Psihoterapeut autonom se parcurge stagiul de supervizare, cu o durată de minimum de 2 ani și efectuarea a minim 150 de ore de supervizare.

 

♦ Costurile participării la STAGIUL 3 – Formare avansată în psihoterapie – cu durată de 1 an sunt de 4500 lei. Plata se poate face în 5 rate egale, eșalonate pe parcursul întregului an universitar.

♦ Costul participării la stagiul de supervizare în consiliere sau psihoterapie este de 35 lei / oră.

 

Exista trei opțiuni pe care absolvenții celor două mastere le pot alege, în funcție de parcursul profesional pe care doresc să-l urmeze și de specializările și atestatele pe care doresc să le obțină de la CPR:

♦ eliberarea certificatului de consilier fără înscrierea în stagiul de formare în psihoterapie (Atestat de liberă practică în consiliere)

♦ eliberarea certificatului de consilier și înscrierea în stagiul de formare în psihoterapie (Atestate de liberă practică în consiliere și psihoterapie)

♦ înscrierea în stagiul de psihoterapie fără solicitarea certificatului de consilier (Atestat de liberă practică în psihoterapie)

Acte necesare pentru înscriere:

– cerere scrisă de echivalare a orelor parcurse în cadrul masterului (cererea este disponibila aici)

– curriculum vitae

– diploma de licență și foaia matricolă

– diploma de master și foaia matricolă / adeverință (după caz)

– cartea de identitate

– certificatul de naștere

– certificatul de căsătorie (după caz)

Termenul pentru depunerea dosarului de echivalare este de cel mult 2 ani de la absolvirea programului de master.

Pentru înscrierea în anul universitar 2020-2021 cererile se pot depune până pe data de 20 septembrie 2020.

ro_RORomanian
ro_RORomanian