Societatea de Psihoterapie Experientiala Romana

Institutul SPER

18 februarie 2017 - Workshop de formare profesională continuă „Evaluarea și intervenția psihologică clinică la adult”

 

Workshop de formare profesională continuă
„Evaluarea și intervenția psihologică clinică la adult”
organizat de Institutul SPER
în data de 18 februarie 2017 la Constanța
 
Se acordă 10 credite de formare continuă de catre Colegiul Psihologilor din România.
Tematica:
1. Elemente fundamentale de psihopatologia adultului.
2. Competențele psihologului clinician în practica clinică.
3. Model de raport de evaluare psihologică clinică conform normelor CPR.
4. Tehnici specifice metodei clinice. Ghiduri de observație, anamneză și consultație psihologică clinică.
5. Instrumente esențiale în evaluarea psihologică clinică a nivelului cognitiv, aptitudinal, a comportamentului, personalității și afectivității, relevante pentru stabilirea stării de sănătate psihică a adultului: teste psihometrice, scale clinice, teste proiective - prezentarea instrumentelor, exersarea abilităților de administrare adecvată, de scorare a testelor și interpretare a rezultatelor, aplicații clinice, studii de caz.
6. Intervenția psihologică clinică: specific, obiective, etapele procesului de intervenție psihologică, aplicații clinice, studii de caz.
7. De la “capcanele” practicii psihologice clinice la “provocări’ și “oportunități” pentru dezvoltarea prezenței și relației psihologice adecvate. 
 
Workshop-ul va avea un caracter interactiv focusat în mod particular pe abilitarea competențelor psihologice specifice practicii clinice, atât prin achiziționarea “bagajului” esențial de cunoștințe teoretice, cât și prin facilitarea familiarizării fiecărui participant cu metoda și instrumentele psihologice clinice, activarea și antrenarea competențelor practice.
 
Formator: Lect. Dr. Ligiana Petre, psihoterapeut, psiholog clinician principal, formator – supervizor psihologie clinică / consiliere si psihoterapie experientială.
 
Cost participare: 250 lei.
 
Studenţii primesc certificate de participare pentru orele parcurse, cu posibilitatea recunoasterii ulterioare a acestor ore pentru continuarea formarii in consiliere si psihoterapie experientiala in vederea obtinerii dreptului de libera practica (dupa licentiere). (Vezi www.sper.ro, Programul formativ „Psihoterapie Experientiala si a Unificarii (P.E.U.) centrata pe adult – copil – cuplu – familie” sau „Consiliere Psihologica – Evaluarea si Consilierea Experientiala a Adultului, Copilului, Cuplului si Familiei”, cu stadiile S1, S2 si S3).
 Acte necesare pentru înscriere:
-   CV
-   diploma de licenţă în psihologie / adeverinţă / atestat libera practică (după caz) – copii xerox.
-   copie xerox - carte de identitate.
 
Înscrierile au loc după confirmarea telefonică la telefon 0723.580.669.